دیه شکستگی جمجمه

 محمد : سلام من تصادف کردم و ضربه ای که به سرم خورد خونریزی داخلی کرد و بعد ضربه گیجگاه سمت چپم درد داشت . طوری که موقع غذا خوردن نمی توانستم خوب غذا بخورم . موقع غذا خوردن درد میومد . استخون گیجگاه جمجمه ام ؟! آیا این درد باعث شکستگی جمجمه هست و دیه ای که به من تعلق می گیرد چقدر است  ؟

 آرنج دست چپ و دست راستم زخم شد و کبودی هم داشت . نظر نهایی دکتر هم SDH بود چقدر در مجموع بهم دیه تعلق می گیرد ؟

1.     ظاهرا تشخیص شکستگی جمجمه نبوده است . اگر شکستگی جمجمه بود حداقل 10 درصد دیه داشت ولی اگر صرفا هماتوم باشد نهایتا 2 درصد دیه دارد .

2.     بستگی دارد زخم دست هاتان چقدر عمق داشته باشد . بین 0.5 تا 1.5 درصد هر زخم دیه دارد . بابت کبودی هم 0.15 درصد دیه دارد .

3.     هر درصد دیه 2 میلیون و 700 هزار تومان است.

نظرات