دیه سوختگی خانگی

 ابوذر رضایی  : سلام من رور ۱۹رمضان شب اول قدر به علت نشتی گاز و پیک نیک در منزل دچار انفجار و نتیجه سوختگی دو دستم و صورت که امروز ترخیص شدم  .  شرح پرونده :

·         ۱۰درصد سوختگی و گرافت پای چپ برای دو دستم

·          حدود یک ماه استراحت پزشکی

·         سوابق :بیمه اجباری تامین اجتماعی و سختی کار و تکمیلی البرز حدود ۷ سال

·         سن ۳۸ سال

·         مشاوره جهت دریافت دیه !  طریقه دادخواست و از چه راهی اقدام نمایم ؟

بهتر است نکات زیر را در نظر بگیرید :

1.     بابت استراحت پزشکی می توانید از تامین اجتماعی کمک هزینه درمان بگیرید . مدراک بیمارستانی و استعلاجی پزشکی معالج تان را به شعبه تامین اجتماعی بدهید تا موضوع توسط پزشک معتمد یا شورای پزشکی بررسی شود .

2.     می توانید درخواست دریافت غرامت نقص عضو هم به تامین اجتماعی بدهید ولی بعید می دانم حداقل 10 درصد از کارافتادگی مورد نیاز را برای گرفتن غرامت نقص عضو کسب کنید .

3.     بابت هزینه درمان تان از بیمه تکمیلی البرز می توانید هزینه را بگیرید .

4.     فکر نکنم بتوانید دیه بگیرید . مگر اینکه در بیمه تکمیلی تان چنین موضوعی به صراحت ذکر شده باشد که بعید می دانم .

جدیدتر قدیمی تر