دیه قطع بند انگشت

 محمد جمعی : ببخشید دوباره مزاحم شدیم من یک بند انگشتم قطع شده است . آیا می توانم دیه از کار افتادگی این انگشت را از کارفرما بگیرم . چون من رو بیمه نکرده بود ؟ و اگر میتونم باید از کجا پیگیر باشم ؟

1.     بیمه ربطی به این موضوع ندارد و می توانید جداگانه به اداره کار شکایت کنید .

2.     بابت دیه باید به کلانتری شکایت کنید تا شما را به پزشکی قانونی معرفی کنند . البته در ابتدا باید کارشناس اداره کار مقصر بودن کارفرما را تائید کنند.

  

نظرات