آیا شاهد مدرک محسوب می شود ؟

 س : با سلام و خسته نباشید ! همکارم بعد از اخراج به دلیل نپذیرفتن یه روز جمعه به عنوان اضافه کاری اجباری ، از مدیریت به علت رد نکردن شش ماه بیمه و ندادن حقوق وزارت کاری و سنوات و پاداش و عیدی شکایت کردند.

اما شکایت ایشان به دلیل امضاهای سفید از قبل که بنابر اظهار کارفرما به عنوان ثبت مرخصی است و جزء قرارداد کاری بود به جایی نرسید. ظاهرا امضاهای سفید را پر کرده اند که فلان حقوق و و سنوات در فلان تاریخ داده شده و حق شکایت ندارند .

در ضمن حقوق توافقی ، همیشه نقدا و با تاخیر زیاد پرداخت می شده است و تمام راه های قانونی را گویا بسته اند . آیا به عنوان شاهد می توانم این ریسک را انجام بدهم ؟ و چقدر احتمال دارد که به جایی برسد چون متاسفانه امضاهای سفید هم از قبل به علت عدم آشنایی با قرارداد کاری داده ام ؟ احتمالش کم است . شاهد اهمیت چندانی در محاکل کار ندارد .

نظرات