دیه شکستگی انگشت

 یوسف عزیزی: با سلام خسته نباشید ! سه ماه قبل در داخل شرکت مشغول کار بودم . حادثه ای برایم رخ داد که باعث بریدگی ران چپ که دوتا از تاندوم هایم پاره شد و انگشت اشاره ام شکست . الان هم انگشت اشاره ام خم نمی شود .

 دکتر ارتوپدی هم نظر داده امکانش هست خشکی انگشت اشاره ات تفاخر همراهم باشد و خم نشود . چند درصد دیه شامل می شود ! ممنون اگر شد امروز جواب بدهید ؟

1.     بابت تاندون هایتان حدود 4 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

2.     بابت شکستگی انگشت 1.6 درصد دیه تعلق می یگرد معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان

3.     بابت خم نشدن انگشت ها به نظرم حدود 1 درصد ارش تعلق می گیرد .

جدیدتر قدیمی تر