مراحل دریافت دیه

 یوسف عزیزی: الان چهل روز آمدم عسلویه تا کار از بیمه مسولیت مدنی استفاده کنم . چند روز پیش بهم گفتند شرکت موقع حادثه من بیمه مسولیت مدنی نداشته است . امروز هم برگشتند بهم می گویند ما هیچ مسولیت در قبال شما نداریم . همه اینها بر عهده پیمانکار بوده و پیمانکار را تهدید کردند اگه من روی شرکت شکایت کنم شرکت چون مسولیت مدنی نداشته جریمه شود ما از قرارداد شما کم می کنیم ؟! به نظرتون من چکار کنم بهتر است ؟ درصد تقصیر کارفرما و پیمانکار توسط کارشناس اداره کار مشخص می شود . پیگیری دیه تان را باید انجام دهید ولی به هر حال در محیط کار ایران این زروگویی ها هم وجود دارد . راه دیگری هم که دارید این است مدارک حادثه ، بازرس اداره کار ، گزارش پزشکی قانونی را داشته باشید و چند ماه بعد اگر خواستید از محل کار بیرون بیایید شکایت نهایی را انجام دهید . البته شکایت تان نباید از یک سال بیشتر طول بکشد .

جدیدتر قدیمی تر