افت قیمت خودروی دنا

 علی : من با یک ماشین دنا مدل ۹۷ تصادف کردم ! در و گلگیر مالیده شد . آیا افت قیمت دارد ؟ اگر رنگ شود یا تعویض شود قطعا افت قیمت دارد .

نظرات