دیه خردشدگی استخوان

 اباذر : با عرض سلام و تشكر از زحمات شما بزرگواران ! بنده در تصادف مجروح شدم و حالا مي خواستم كه بدانم راي پزشكي قانوني در مورد اين حادثه چيست ؟

1.     پاشنه پاي راست خرد شدگي دارد

2.     شكستگي استخوان كف پايي سوم

3.     خرد شدگي استخوان كف پايي چهارم پاي راست

4.     هفت مورد حارصه ! ممنون مي شوم بفرماييد چقدر برایم ديه بريدند متشكرم ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     13.33 درصد دیه کامل معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان

2.     1.6 درصد دیه کامل معادل 4 میلیون و 320 هزار تومان

3.     2/75 دیه کامل معادل 7 میلیون و 200 هزار تومان

4.     اگر حارصه ها در سر و صورت نباشد 3.5 درصد دیه کامل معادل 9 میلیون و 450 هزار تومان

نظرات