پرداخت حق بیمه از دو کارگاه

 سعید سمائیلی : آیا می توان برای یک نفر از دو کارگاه دو تا حق بیمه واریز کرد؟ موقع واریز تو سیستم کامپیوتر خطا نمی زند ؟ می توان چنین کاری کرد و مشکلی ندارد . البته سود خاصی ندارد و مطمئنا یکی از آن دو باطل می شود .

نظرات