افت قیمت به علت رنگ گلگیر

 Mins  : سلام ! من با يک پرايد تصادف كردم از پشت كه نو بوده و يك طرف گلگير پشت له شده و جلو ماشين كاپوت يكم صافكاري مي خواهد . كارشناس بيمه گفتند حدود ٢ ميليون تا ٢ و نيم خرج خرابي هست . مي خواستم ببينم قيمت افت ماشين و حدودا چقدر مي زنند برایم ؟ اگر هیچکدام بدون رنگ در نیاید بابت گلگیر 5 درصد و بابت کاپوت 4 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت می زنند . اگر بدون رنگ در بیاید افت قیمت در نظر نمی گیرند.

جدیدتر قدیمی تر