دیه آسیب به حنجره

 مهدی کریمی : اگر برای حنجره داخل نامه مشاوره بزند ۴۵ درصد مشکل دارد بعد پزشک قانونی نقص عضو می نویسد یا همون ۴۵ درصد دیه حساب می کند ؟ نه ! 45 درصد دیه حساب نمی کند . ربطی هم به نقص عضو ندارد . دیه معمولی دارد و معمولا کمتر از 10 درصد دیه دارد .

جدیدتر قدیمی تر