اجرای حکم اداره کار

 مری سلطانی : من برای حقوق ایام کارکرد حکم وزارت کار و دادسرا هم دارم ولی سه بار ابلاغیه رفته و آدرس اشتباه بوده است . الان الصاقیه خورده برای اجرا آدرس می خواهند ؟  نمی دانم راه دیگه ای ندارد ؟ بگردید اموالی از طرف پیدا کنید و به دادگاه درخواست توقیف اموال بدهید . این تنها راهی است که دارید.

نظرات