دیه شکستگی دیستال رادیوس

 امین : سلام  !می خواستم بدانم که دیه در رفتگی لگن که باعمل باز جا اندازی شده و شکستگی استخوان فمور که با ۱۰ پیچ و پلاک عمل شده و شکستگی دیستال رادیوس مچ دست راست که با پین عمل شده چقدر می شود ؟

1.     دیه در رفتگی لگن که حدود 4 درصد دیه دارد معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

2.     دیه شکستگی استخوان فمور 8 درصد است معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

3.     دیه شکستگی دیستال رادیوس 8 درصد دیه کامل است معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

نظرات