حسابرسی بیمه تامین اجتماعی

 محمد دهقان : با سلام ! در خصوص پرداخت سهم تامین اجتماعی برای اضافه کار 2 سال قبل کارگر خرید خدمت ! با توجه به اینکه حقوق و بخشی از اضافه کار در موعد مقرر پرداخت و لیست بیمه بصورت مرتب رد می گردیده است و مابقی اضافه کار بعد از دو سال محاسبه و آماده پرداخت گردیده اما تامین اجتماعی به دلیل گذشت بیش از 6 ماه از قبول چک سهم بیمه خودداری می کند ؟!

آیا در صورت پرداخت به کارگر در موعد حسابرسی آینده شرکت مشمول جریمه ای مازاد بر حق بیمه می شود یا خیر ؟ در هر دو صورت اگر ماده قانونی وجود دارد لطفا ذکر بفرمایید ؟ سپاس فراوان ؟

1.     بهتر است در قالب دیگری به صورت به روز پرداخت کنید تا تامین اجتماعی نیز ایراد نگیرد.

2.     در حسابرسی بیمه زمان پرداخت به کارگر ملاک قرار می گیرد نه اینکه مطالبات مربوط به چه زمانی است . بنابراین بعید می دانم از نظر حسابرسی بیمه دچار مشکل شوید .

نظرات