دیه ستون فقرات

 سام : سلام ! می خواستم بدانم دیه شکستگی ستون فقرات در محل مهره سوم کمری که معیوب التیام یافته و  دارای دیه مقدر است چقدر محاسبه می شود ؟ دیه شکستگی ستون فقرات اگر معیوب درمان شود دیه کامل دارد معادل 270 میلیون تومان و اگر به خوبی درمان شود 10 درصد دیه دارد معادل 27 میلیون تومان

نظرات