دیه شکستگی فمور

 عباس کرمی : من برج 6 سال 97 در اثر تصادف استخوان فمور پای چپم شکست که پلاتین گذاشتند و استخوان ساعد از نزدیکی مچ دست چپم هم شکست و جراحی و پلاتین گذاری شده و جراحات و کوفتگی های زیادی در صورتم و دور چشم و دو بخیه در بالای ابرو داشتم که الان 9 ماه استراحت بودم .

الان در برگه پزشک قانونی فقط 4 درصد دیه تعیین شده است. می خواستم بدانم آیا درصد تعیین شده کم نیست باتوجه به اینکه تو سایت های مشاوره 8 درصد بیان شده است ؟  و اینکه در برگه پزشک قانونی فقط شکستگی دست و پا اشاره شده بود و کبودی و جراحات سر و صورتم چیزی ننوشته بود چه باید کرد؟ باتشکر ؟  

1.     شکستگی استخوان فمور 8 درصد دیه دارد .

2.     شکستگی استخوان ساعد اگر زند زبرین یا زیرین باشد نیز 8 درصد دیه دارد .

3.     ممکن است ارش آن اینقدر بوده باشد . اگر واژه دیه مقدر در نظریه پزشکی قانونی آمده باشد 8 درصد دیه در نظر گرفته می شود و این 4 درصد ارش اضافه است .

4.     بابت جراحات و کوفتگی های صورت و چشم اگر در نظریه نهایی پزشکی قانونی صحبتی نشده باشد با گرفتن دستور از دادیار یا قاضی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض 

جدیدتر قدیمی تر