شکایت بابت اضافه کار

 سپیده احمدی : سلام ! من ۲ سال پروموت بودم برای شرکت تبلیغاتی ! روزی ۶ ساعت کار ماهیانه بدون مرخضی می شد ۱۲۰۰ . نه بیمه داشتم ، قراردادم فقط یک بار امضا کردم اون اوایل . اول فروردین گفتم حقوقم را بعد از ۲سال زیاد کن اگر نه دنبال کارم . گفت زیاد نمی کنم دنبال کار باش !

بعد ۲ ماه کار پیدا کردم . ۱۰روز قبلم بهش گفتم پشت گوش انداخت .اول ماه که رفتم می گوید کارت ترک کاره بعد ۲۰روز حقوق ریخته با ۳۰درصد کسری برای ترک کار . من فقط حقوق و اضافه کاری می گرفتم ساعتی ۵هزار تومان .

 در این ۲ سال فقط فروردین شد ساعتی۶ هزار . حالا هیچ مدرکی ندارم فقط ساعت کاریم که توی هایپر هست که اونم به من نمی دهند .حالا فقط برای ۳۰درصد کسری نیست  .می خواهم شکایت کنم ۲سال چندبرابر حقوقم زحمت کشیدم نه عیدی نه سنوات هیچی ! حالا به نظر شما شکایت کنم با این احوال موفق می شوم یا نه ؟

1.     بابت 44 ساعت کار هفتگی باید حداقل حقوق طبق قانون کار را بگیرید .

2.     بابت ترک کار حتی اگر صحیح باشد نمی توانند هیچ مبلغی کم کنند . حتی عیدی و سنوات نیز به شما تعلق می گیرد .

3.     اگر حقوق به حسابتان ریخته می شده است بهترین مدرک است . از حسابتان پرنیت بگیرید و با همان بابت تمامی حقوق و مزایا طبق قانون کار شکایت کنید .

4.     اگر پرینت حساب ندارید شکایت کنید و هر مدرک مکتوبی دارید ارائه دهید . درخواست کنید از محل کارتان بازرسی شود .

نظرات