وصول حق بیمه توسط اجرائیات تامین اجتماعی

 حامد همت زاده : من اجرائیه و حکم قطعی بابت واریز حق بیمه که کار فرما برایم واریز نکرده دادم به بیمه و الان 50 روز گذشته ولی بیمه من وصول نشده و جوابی هم نمی دهند ؟ بیمه موظف است پیگیری کند . توقیف اموال هم می کند و معمولا از طریق اجرائیات این کار را انجام می دهد . ممکن است بیشتر هم طول بکشد . اگر مالی از ایشان سراغ دارید به اجرائیات بیمه معرفی کنید .  

نظرات