شکایت بابت افت قیمت

 محمد کریمی : سلام و ارادت ! از پشت به یک ۴۰۵ مدل۹۷زدم . اونم به یک ماشین دیگر زده است . ما مقصر هر دوتا ماشین شدیم . ۴۰۵مدعی شده هزینه تعمیر ماشینش حدود ۱۵ شده ولی کارشناس بیمه ۷ الی ۸ بیشتر بهش نمی دهد . سقف بیمه ما هم ۱۰تومن است.  ۴۰۵ رفته با کارشناس های دادگستری صحبت کرده ! گویا گفتند هزینه افت قیمت را بین ۱۲ تا ۱۵ کارشناسی کردند!

حالا می گوید بیا نصف قیمت کارشناسی را پرداخت کن تا شکایت نکنم !  سرتون را درد نیارم !حدود واقعی افت قیمت ماشینش چقدر می شود  !  چه توافقی باهاش کنیم خوبه !  ممنون می شوم زودتر جواب بدهد ؟

باید بگوئید چه خسارت هایی ددیه است و آیا باید قسمت های آسیب دیده تعویض شوند و یا رنگ شوند و یا بدون رنگ در می آید . اینگونه نمی توان نظر داد . البته با توجه به تجارب من در این زمینه ، به نظر من پیشنهاد خوبی به شما داده اند . بپذیرید خوب است چون معمولا افت قیمت در حد همان خسارت ماشین و یا بیشتر در می آید.

جدیدتر قدیمی تر