دیه دامیه

 محمد احمدی : با سلام ! می خواستم اگر زحمت نمی شود این معاینه پزشکی را برایم هم درصدش و هم مبلغ پولش را حساب کنید که اگر پولی دستمون را می گیرد بروم دنبالش از بس می دواندنمون خسته شدیم ! ممنونم ؟!

1.     جرح (حارصه) سمت چپ بینی

2.     کبودی خلف دست راست

3.     جرح(دامیه) پشت دست راست

4.     تورم زانوی راست دارد . ارش بند چهارم به میزان نیم درصد دیه کامل انسان می باشد . ممنون می شوم ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     0.15 درصد دیه کامل معادل 405 هزار تومان

3.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

4.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان.

نظرات