درخواست ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 محمد : سلام من بیمه کارگر ساختمانی خودم پرداخت می کنم و در یک شرکت ساختمانی کار می کنم . در اثر یک حادثه به کمرم فشار زیادی آمد و باعث دیسک کمر شدید درمهره s1 من شده  و همچنین سیاتیک پای چپم شدید گرفته است . قادر به نشستن یا راه رفتن نیستم با نتیجه  MRlو نوار عصبی از پایم دکتر گفته باید عمل بشوی . بعد از عمل هم گفته نمی توانی به شغل ارماتور بندیم ادامه دهم . خواهشا مرا راهنمایی کنید از بیمه حوادث می توانم استفاده کنم یا می توان کارافتادگی بگیرم ؟ اگر شرکت بیمه مسئولیت داشته باشد می توانید بابت هزینه های درمانی و غرامت از ان استفاده کنید . در مورد ازکارافتادگی باید دید نظر کمیسیون تخصصی جراحی اعصاب کمیسیون پزشکی چیست . بعید می دانم با شرایطی که دارید ازکارافتاده شوید . ضمنا برای مراجعه به کمیسیون پزشکی باید قبلا خاتمه درمان داده باشید یعنی باید حتما عمل کرده باشید وگرنه به شما رای نمی دهند .

نظرات