کدام بیمه تامین اجتماعی را انتخاب کنم ؟

 رقیه احمد عربی کوه کمر : سلام ! خدا قوت !  من 10 سال است که بیمه حرف و مشاغل هستم . الان مدتی است در مطب دنداپزشکي کار می کنم . می خواهد برایم بیمه رد کند .  این تغییر جایگاه به نفع من است آیا خللی در سابقه من ایجاد می کند ؟ بله ! به نفع شما است . بیمه اجباری از بیمه حرف و مشاغل آزاد بهتر است . هر وقت هم بیمه اجباری تان قطع شد می توانید مجددا به بیمه حرف و مشاغل برگردید .

نظرات