دیه شکستگی درشت نی

 علی نوری : سلام من در تصادف دچار جراحت دامیه لب بالا طرف راست و کبودی مخاط لب پایین و شکستگی انتهای بالایی استخوان درشت نی ساق راست شده ام که فرد نیز فرار کرده است . می خواستم مقدار دیه رابدانم  ؟

1.     دیه جراحت دامیه لب بالا 2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

2.     دیه کبودی مخاط لب پایین 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

3.     دیه شکستگی استخوان درشت نی 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان

نظرات