مقصر تصادف در میدان

 امیرمحمد : با سلام خدمت کارشناس محترم بنده مدتی پیش در یک میدان به شرح ذیل تصادف نمودم : من از ضلع جنوبی میدان وارد میدان شدم و با توجه به اینکه داخل میدان ترافیک بود داخل میدان توقف کامل نمودم . خودرویی از ضلع شمالی نیز وارد میدان شده و در سمت چپ بنده که خودرویی نیز به موازات بنده ایستاده بود توقف نمود تا از ضلع شرقی میدان خارج شود .

 خودروی سمت چپ من وقتی جلویش باز شد حرکت کرد و سمت چپ بنده خالی شد ناگهان متوجه حرکت همان خودرویی شدم که از ضلع شمالی وارد میدان شده بود و به خیال اینکه می خواهد فضای خالی ایجاد شده را پر کند عکس العملی نشان ندادم اما بدون اینکه توقف کند بصورت عمود به خودرو من اصابت کرد(احساس می کنم توجه به جلو نداشته است) . تصادف در همان ضلع جنوبی میدان رخ داده بود و پلیس من را به علت عدم رعایت حق تقدم مقصر دانست ، آیا صحیح است؟ ما هردو متوقف بودیم و او ناگهان حرکت کرده و من هم به علت اینکه جلویم مسدود بود هنوز متوقف بودم ؟


1.     بدون کروکی در این زمینه نمی توانم دقیق نظر بدهم .

2.     اگر همین گونه که می گوئید بوده است و شما متوقف بوده اید و ایشان به شما تصادف کرده است ، ایشان مقصر 100 در 100 است . حتما به شورای حل اختلاف شکایت کنید .

3.     3-تا تکلیف شکایت روشن نشده است کوپن تان را به ایشان ندهید .

نظرات