پرداخت هزینه درمانی توسط تامین اجتماعی

 ص . ح  : با سلام و خسته نباشید ! مدتی است تامین اجتماعی هزینه های درمانی سرپایی (آزمایش، کولونوسکوپی، سنگ شکن کلیه، سونوگرافی و...) را پرداخت نمی کند . مستند قانونی عدم پرداخت هزینه های درمانی سرپایی توسط تامین اجتماعی چیست ؟ اگر در مراکز غیر طرف قرارداد باشد تامین اجتماعی چیزی پرداخت نمی کند . بابت خدمات بستری پرداخت می کند اما بابت خدمات سرپایی پرداخت نمی کند . باید از مراکز سازمان استفاده کنید یا مراکز طرف قرارداد که عمدتا مراکز دولتی هستند . مستند قانونی مبنی بر پرداخت در این زمینه وجود ندارد.

جدیدتر قدیمی تر