شکایت بابت حقوق معوقه

 s.sh  : ازتاریخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ تا ۰۸ /۱۳۹۷/۰۵ دریک شرکتی کار می کردم و دراین مدت فقط حداقل حقوق دریافت نموده ام و دارای ۵ فرزند هستم . هیچگونه مزایا وسنوات نگرفته ام . می گوید سنوات را در حقوق قرارداده است و حق اولاد فقط برای ۲ فرزند حساب می کند . با توجه به دوربودن مسیرشرکت ایاب و ذهاب با وسیله شخصی خودم که موتورسیکلت می باشد می رفتم . بیمه را هم یک ماه درمیان رد می کرد . بعد از اینکه پیمانکار جدید آمد و کار را از او گرفت توافقی مبلغی پیشنهاد کرد . من هم که خانواده پرجمعیتی داشتم و پول نیاز داشتم مجبور به قبول پیشنهاد او کردم . آیا باز می توانم از او شکایت کنم یا خیر ؟! در صورتی که من ورقه تسویه حساب امضا کردم اثرانگشت هم از من گرفت  ؟ بله می توانید شکایت کنید . البته ورقه تسویه حساب شما بررسی می شود و پرداختی های ایشان هم بررسی می شود و متناسب با آن به شما پرداختی صورت می گیرد .

نظرات