دیه پارگی مینیسک

 فرشاد : سلام ! دیه برای پارگی شاخ خلفی رباط صلیبی و مینیسک له  ، اضافه خون مردگی درشت نی ساق پا چقدر است . ممنونم ؟  

1.     بهتر است دقیق بنویسید تا بتوانم نظر دهم . متاسفانه سوالتان ابهام دارد و من حدودی دارم راهنمایی می کنم .

2.     دیه پارگی رباط صلیبی در صورتی که کامل پاره شده باشد 8 درصد دیه کامل معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان است و اگر قسمتی از آن پاره شده باشد به نسبت حساب می شود .

3.     دیه له شدگی مینیسک 8 درصد دیه کامل است معادل 21 میلیون و 600 هزار تومان .

4.     دیه خونمردگی درشت نی ساق پا حدود 1 درصد دیه کامل است معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان.

جدیدتر قدیمی تر