دیه کبودی

 امیرحسین : سلام ! من حین کار حادثه برایم پیش آمد که مسوول سالن و ایمنی بهداشت توی فرم حادثه من را مقصر نزدند . همین کافیه یا باز کارشناس دیگری باید نظر بدهند ؟ شکستن مچ دست که خوب شده و ضر ب دیدگی قفسه سینه و کبودی چشم چقدر دیه دارد ؟

1.     نه کافی است مگر اینکه نماینده بیمه اعتراض کند که در آن صورت کارشناس دادگستری تصمیم گیری می کند .

2.     شکستن مچ دست 2 درصد دیه دارد معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

3.     ضرب دیدگی قفسه سینه حدودا بین 0.5 تا 1 درصد ارش دارد .

4.     کبودی چشم 0.3 درصد دیه دارد معادل 810 هزار تومان .

نظرات