افت قیمت خودروی لوکس

 امیررضا : با سلام ! بنده راننده خودرویی هستم که از نظر بیمه بعنوان خودروی غیرمتعارف شناخته می شود. ارزش خودروی بنده ۶۰۰ میلیون برآورد شده استکارشناس رسمی دادگستری ۱۰ میلیون بابت صافکاری و تقاشی و ۴۰ ملیون بابت افت قیمت لحاظ نموده استبیمه ۱۰ میلیون را با ضریب تناسب محاسبه و فقط ۳ میلیون را پرداخت می کند و اما سوالات بنده :

1.     درصورت شکایت آیا برای افت قیمت خودرو هم تناسب لحاظ می شود؟

2.      هفت میلیون باقیمانده بر عهده راننده مقصر است؟ شایان ذکر است بنده بیمه بدنه ندارم ممنون ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     نه . برای افت قیمت تناسب لحاظ نمی شود .

2.     خسارت باقیمانده بر عهده هیچ کس نیست .

نظرات