دیه پارگی لب

 سیروس الفتی منش :

1.     تفاوت جرح داميه لب با پارگي لب چيست ؟

2.      آيا مي توان به رأي پزشك قانوني اعتراض كرد ؟

3.      در صورت اعتراض آيا مجدداً دكتر پزشكي قانوني نظر مي دهد يا پزشك معتمد بيرون ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     پارگی لب عمق دارد . اگر عمقش کم باشد همان دامیه است و اگر عمقش زیاد باشد ممکن است متلاحمه هم باشد . دامیه میزان دیه را مشخص می کند که 2 درصد است .

2.     بله می توان اعتراض کرد . از قاضی نامه بگیرید و به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید .

3.     کمیسیون 3 نفره پزشکی قانونی نظر می دهد .

نظرات