حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور

 مدیر محترم ! سلام :

1.     بنده در سن 17 سالگی به مدت 2 سال به صورت 24 ساعته در شرکت دولتی در یکی از استان های کشور که کارفرمایش ارتش بود کارکردم که کارت تردد را دارم .  شرکت فوق نسبت به واریز بیمه تامین اقدام ننموده است ؟!

2.      بنده در شرکت تعاونی و همچنین اتحادیه بعنوان سهامدار و مدیرعامل هستم و سال شرکت و اتحادیه همچنان راکد است ولی بنده 3 سال در هر کدام ازآن ها مدیرعامل بودم . آیا می توانم درخصوص عدم واریز بیمه از شرکت فوق شکایت کنم و یا اینکه در صورت عدم پرداخت حق بیمه ام را خودم پرداخت نمایم تا بازنشسته شوم

3.      در شرکت هایی کارنموده ام و آن شرکت اخراج نموده است تا کنون سختی کار را برایم واریز ننموده است آیا می توانم شکایت کنم .

4.      سختی کار برای هر سال چند ماه پذیرش می شود با تشکر ! خواهشمند است اسم بنده نمایش ندهید ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر است :

1.     اگر شرکت دولتی است باید از این شرکت به دیوان عدالت اداری شکایت کنید کارت تردد کافی نیست ولی چون شرکت دولتی است با مدرک مختلف مانند پرینت پرداخت حقوق و مدارک دیگر دیوان مطمئنا به نفع تان رای صادر می کند . البته زمان طولانی نیاز دارد .

2.     نمی توانید شکایت کنید چون هم سهامدار بوده اید و هم مدیرعامل و هم قرارداد ماهیانه با شرح وظایف نداشته اید . نمی توانید حق بیمه را خودتان پرداخت کنید چون باید همان زمان درخواست می دادید.

3.     بابت سختی کار ابتدا باید از کمیته تفکیک مشاغل سخت و زیان آور اداره کار رای مثبت بگیرید و سپس از اجرای احکام دادگستری رای بگیرید و رای را به شعبه بیمه ارائه کنید تا خودشان پیگیر وصول حق بیمه جدید باشند . آنها هم معمولا رای را قبول نمی کنند و باید بر علیه تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری شکایت کنید . پس از شکایت در دیوان و گرفتن رای مثبت ، تامین اجتماعی هم حق بیمه مشاغل سخت را اضافه می کند و هم کارفرما را جریمه می کند . فرآیندی بسیار زمانبر است ولی خیلی ها به نتیجه رسیده اند .

4.     به ازاء یک سال کار در مشاغل سخت و زیان آور ، یک سال و نیم سابقه محسوب می شود .جدیدتر قدیمی تر