خسارت تعویض سقف خودرو

 محدثه : سقف نمدی داخل خودروی مزدا۳ که متاسفانه مدلشو نمی‌دونم نیاز به تعویض داره و ماشین نو به نظر می‌رسید. خواستم بپرسم هزینه‌ تعویض سقف نمدی حدودا چقدر می شود و آیا باعث افت قیمت ماشین هم می شود و اگر می شود چقدره تقریباً ؟

1.     هزینه تعویض سقف نمدی را نمی دانم .

2.     تعویض سقف نمدی خودرو باعث افت قیمت خودرو نمی شود .

نظرات