مفاصا حساب تامین اجتماعی

احسان بیگی : با سلام و احترام بنده یک شرکت تولیدی ساخت سوله و سازه های فلزی دارم و با توجه به اینکه در صد قابل توجهی از مبلغ قراردادهایم صرف خرید مصالح و ساخت داخل کارخانه می شود .

در زمان اخذ مفاصا حساب ( با استفاده از بخشنامه 14/9 و همچنین مبلغ هزینه شده بابت خرید مصالح ) ، اعتراض داده و مبلغ بیمه این 2 مورد برگشت می شود :

1.     برای اخذ مفاصا حساب یکی از پروژه ها که کل بیمه آن نیز پرداخت شده اگر به هر دلیلی به تامین اجتماعی بدهکار باشم تا پرداخت کل بدهی نمی توانم مفاصا بگیرم ؟

2.      آیا کارفرما اجازه استفاده از 5% کسر شده بابت سپرده بیمه از هر صورت وضعیت پیمانکار را دارد ؟

پاسخ به سوالات فوق به شرح زیر می باشد :

1.     قانونا می توانید مفاصا بگیرید . بدهی هایتان در زمینه های دیگر ارتباطی به پروژه ای که حق بیمه مقطوعش را داده اید ندارد . البته دیده ام بعضی شعبه ها در این زمینه اذیت می کنند .

2.     نه چنین اجازه ای ندارد . اگر کل پروژه انجام شده باشد و به هر دلیلی مفاصای نهایی را ارئه نکنید کارفرما می تواند از 5 درصد کسر شده استفاده نماید .

نظرات