دیه شکستگی استخوان بینی

 محمد فولاد : با سلام ! من پارسال برج ۵ تصادف کردم و مقصر بودم و نامه پزشک قانونیم اینطور نوشته شده است :

1.     جراحت دامیه قدام زانوی راست

2.     خراشیدگی حارصه پشت دست

3.     ضربه به شکم که منجر به پارگی عمقی و روده دئودنوم و هماتوم که تحت عمل باز کردن تجسسی جدار شکم و پارگی کبد و روده ترمیم و سپس درد در قسمت تحتانی سمت راست شکم جهت تخلیه ترشحات

4.      جراحت سمحاق قسمت داخلی پلک چشم راست که نقص پوستی هست که تحت عمل پیوند پوست از پشت گوش شد .  

5.     جراحت طولی عمقی متلاحمه سمت راست پیشانی با امتداد به قسمت میانی پلک فوقانی چشم راست

6.     جراحت دامیه قسمت خارجی پلک چشم راست

7.     جراحت عرضی دامیه پل بینی

8.      سه عدد جراحت دامیه سمت راست صورت

9.     سه عدد جراحت دامیه بالای ابروی چپ

10. ساییدگی حارصه بینی

11. کبودی اطراف چشم چپ

12.  شکستگی استخوان بینی

13. به علت نقص پوستی چشم کامل بسته نمی شود و نیاز به عمل جراحی دارد و مژه هایش قادر به رویش مجدد نیست که میزان دقیق آن در معاینه نهایی اعلام می شود .۲ماه و نیم بعد عمل جراحی جهت معاینه مجدد مراجعه فرماید  و من چون پول نداشتم عمل نکردم . دیه ام چقدر می شود و اینکه این گفته ۲ماه و نیم دیگر بیایم در دادگاه مشکل نمی شود ؟

دیه موارد فوق به شرح زیر است :

1.     1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

2.     0.5 درصد دیه کامل معادل 1 میلیون و 350 هزار تومان

3.     ارش دارد . به نظر من حدود 10 درصد دیه کامل

4.     4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

5.     3 درصد دیه کامل معادل 8 میلیون و 100 هزار تومان

6.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

7.     2 درصد دیه کامل معادل 5 میلیون و 400 هزار تومان

8.     6 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان

9.     6 درصد دیه کامل معادل 16 میلیون و 200 هزار تومان

10. 1 درصد دیه کامل معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان

11. 0.3 درصد دیه کامل معادل 810 هزار تومان

12. 4 درصد دیه کامل معادل 10 میلیون و 800 هزار تومان

13. ارش دارد و پس از عمل مشخص می شود . اگر عمل نکنید دیه تان خیلی کم می شود بابت جراحت فوق . باید نظریه نهایی پزشکی قانونی صادر شود تا به دادگاه بروید . بنابراین بدون عمل هم به پزشکی قانونی مراجعه کنید بعد از 2 ماه و نیم .نظرات