آیا توالی مشاغل سخت و زیان آور از بین می رود ؟

 مهدی : سلام ! بنده 18 سال بطور پیوسته در کار سخت و زیان آور بودم . در طول این مدت 40 روز مرخصی بدون حقوق بصورت پراکنده داشتم . آیا برای بازنشستگی 20 ساله به مشکل بر می خورم و توالی بیمه من از بین می رود ؟ نه از بین نمی رود . مشکل خاصی نیست .

نظرات