شکایت بابت سنوات

 گلیا احمدی : سلام ! من نزدیک سه سال در یک شرکت خصوصی مشغول بودم بدون بیمه و بدون سنوات . از آنجا آمدم بیرون ولی چطور می توانم حق بیمه خودم را بگیرم ؟ حقوق ما از طریق شماره شبا واریز می شد و پیامک آنها موجود  است ؟ به راحتی می توانید بگیرید اگر کارفرما یا اعضای هیات مدیره حقوق تان را پرداخت می کرده اند . با مدارک کارکرد از جمله پرینت حساب به هیات تشخیص اداره کار بابت بیمه و سنوات شکایت کنید .

نظرات