دیه آسیب نسوج نرم

 ابراهیم بدبخت : با سلام ! چرا برای بافت نرم مچ پا دیه کم در نظر می گیرند . آخه 1درصد پول الافی و گچش هم نمي شود . پول بیکاری و فشار به پاشم نمی شود . خواهشا توضیح دهید دهید چرا مثلا من 3ماه در خانه افتاده باشم به خاطر پایم که بافت نرم مچ پایم آسیب دیده است . به قول دکتر رباط پاره کرده اونوقت 1درصد بزنند ؟ دیه اش همین است و ربطی به ورل درمان و هزینه هایی که کرده اید ندارد . توصیه می کنم بابت ایام بیکاری و هزینه های درمانی به صورت جداگانه به دادگاه عمومی یا کیفری شکایت کنید و تقاضای دریافت هزینه هایی که متحمل شده اید را داشته باشید .

نظرات