درخواست ازکارافتادگی تامین اجتماعی

 کوروش کریمیان : سلام بنده مفصل ران سمت راست خودم را دوسال پیش تعویض کردم .مفصل ران سمت چپ هم احتیاج به تعویض دارد . جدیدا مفصل دست راست هم احتیاج به تعویض دارد و آنقدر درد بعضی اوقات شدید می شود که کلا قادر به حرکت نیستم . فقط و فقط دست چپم سالم است .

خواهشا بفرمایید علیرغم پیشنهاد ارتوپد جهت تعویض مفصل پای سمت چپ و دست راست ، اگر دست و پای چپم را نخواهم فعلا تعویض مفصل کنم آیا با تعویض مفصلی که روی پای راستم انجام داده ام و ضایعات وارده به پای دیگر و دست راستم که در عکس واضح می باشد ازکارافتاده می شوم ؟ الان فقط دست چپم سالم است . ممنون ازخدمات شما ؟

1.     باید تعویض مفصل را به طور کامل انجام دهید چون باید درمان تان تمام شود و کمیسیون پزشکی در این زمینه رای نخواهد داد .

2.     اظهار نظر در این زمینه بر عهده کمیسیون ارتوپدی کمیسیون پزشکی می باشد.

3.     اگر حادثه ناشی از کار بود ازکارافتاده جزئی می شدید ولی با این شرایط به نظر من احتمال ازکارافتادگی کلی تان زیاد نیست.

نظرات