مقصر تصادف به علت تغییر مسیر

 علی اصغری : سلام ! بنده در لاین سرعت درحال رانندگی بودم و در لاین وسط یک تریلی ۱۸ چرخ قرار داشت . یکدفعه موتوری از پشت به سپر ماشین برخورد کرد و ماشین را به جلو پرت کرد و من به ماشین جلویی برخورد کردم .

 وقتی از ماشین پیاده شدم دیدم که راننده موتوری را تریلی له کرده است . می خواهم بدانم با این حال که من تو راه خودم بودم و موتور از پشت به من زده و رفته زیر تریلی و فوت شده است ، ماشین من هم توی پارکینگ است . آیا من مقصرم ؟ اصلا موتوری حق دارد در لاین سرعت تردد کند ؟

1.     باید کروکی را دید ولی بعید می دانم شما مقصر باشید . اگر از پشت به شما خورده باشد شما مقصر نیستید .

2.     چون متاسفانه حادثه فوتی اتفاق افتاده است باید تمام وسایل درگیز به پارکینگ انتقال یابد . بابت این موضوع نگران نباشید .

3.     اگر در لاین سرعت تغییر مسیر داده باشید ممکن است شما هم درصدی مقصر گردید .

جدیدتر قدیمی تر