دیه خردشدگی استخوان

 مجید عبدلی : من تصادف کردم . لگن سمت چپم و دست چپم خرد شده و پلاتین هم در لگنم و هم در هر دو استخوان دستم زیر ارنج تقریبا 10سانت و در ضمن دستم دو بار عمل کردم و هنوز بعد یکسال شکستگی جوش نخورده و دستم نیز کج شده است . سر جایش نیست حس سه انگشت پای چپم و روی رانم بی حس هست و اعصاب ندارند .

 روی دستم ازهر دو طرف بیست سانتی بخیه بابت دو عمل دارد و زیر شکم بخاطر عمل لگنم و پین گذاری کاملا بخیه شده است . می خواستم بدانم تقریبا چقدر دیه محسوب می شود  ؟ تقریبا یکسال و شش ماه نیز طول درمان دارم و هنوز نیز دستم جوش نخورده است چون استخوانهای دستم خرد شده بود با تشکر ؟

1.     طول درمان دیه ندارد . بابت طول درمان باید جداگانه شکایت کنید .

2.     بابت خرد شدگی دست 13.33 درصد دیه تعلق می گیرد معادل 35 میلیون و 991 هزار تومان

3.     بابت خرد شدگی لگن بستگی به استخوان دارد . اگر استخوان اصلی باشد 13.33. درصد دیه دارد د گر استخوان اصلی نباشد حدود 2 درصد دیه دارد  .

4.     بابت بی حسی انگشت و ران ارش دارد و اینگونه نمی توان نظر داد .

جدیدتر قدیمی تر