اعتراض به رای دیه

 امید  : سلام وقت بخیر. من دیه ام  را گرفتم . حالا این برایم آمده است . زده رای اصلاحی . این را می خواهند کم کنند . اگر کم کنند چقدر کم‌ می کنند . من دو سه ماهه دیه ام را گرفتم . خرجم کردم . آیا می توانم اعتراض کنم ؟ 2.5 درصد دیه را کاهش داده اند . اگر به نرخ پارسال دیه را گرفته اید حدود 5 میلیون و 775 هزار تومان کم شده است . می توانید اعتراض کنید ولی بعید است به نتیجه برسد . ظاهرا اشتباه در صدور رای بوده است نه نظریه پزشکی قانونی .

نظرات