سهم درمان بازنشستگان تامین اجتماعی

 محمدرضا آزاد : سلام ! من بیمه مشاغل آزاد 18 درصد بدون دفترچه خدمات درمانی دارم . آیا بعد از بازنشستگی برای دفترچه خدمات درمانی از حقوق بازنشستگی هزینه کسر می شود یا بدون هزینه هست ؟ اگر حداقل 10 سال سابقه داشته باشید باید 2 درصد مستمری را به عنوان کسر درمان پرداخت کنید وگرنه باید کل هزینه را بدهید .

نظرات