بیمه رانندگان

 احسان : سلام بنده در حال حاضر بیمه اجباری پرداخت می کنم (بعنوان راننده آتشنشان) . قبلا هم بیمه رانندگان داشتم به مدت یکسال ۱۳۹۴_۱۳۹۵و چون پرداختی ام زیاد می شد (اجباری+رانندگان) ،   بیمه رانندگان را قطع نمودم . الان اگر بخواهم کارت هوشمند رانندگان را دوباره فعال نمایم باید بیمه رانندگان هم برای خودم جداگانه پرداخت نمایم . یکسال همزمان بیمه اجباری (شرکت) و رانندگان پرداخت نموده ام و می خواهم اینگونه نشود ؟ باید یکی را انتخاب کنید چون 2 بیمه هیچ سودی ندارد و برای محاسبه مستمری نیز استفاده نمی شود . به نظر من اگر حقوق مناسبی می گیرید بیمه اجباری را انتخاب کنید و از خیر کارت هوشمند رانندگان بگذرید .

نظرات