زمان صدور رای اداره کار

 وحید امانی : سلام وقت بخیر ! طی جلسه ای که داشتیم در اداره کار کارفرما مکلف شد مبلغی بدهد و سازش اتفاق بیفتد . اما بعدا مثل اینکه اعتراض داده و الان نزدیک ۲۵ روز هسش که صدور حکم می گذرد و حکم قطعی صادر نشده است .

 اگر حکم به مراجع حل اختلاف برود حضور خود ما الزامی هست یا بصورت غیابی هیئت چند نفره حکم بررسی و صادر می شود ؟ و اینکه این پروسه چقد طول می کشد تا حکم نهایی به دستم برسد ؟ و با اینکه دو ماه از زمان اخراج من گذشته من هنوز باید منتظر حکم نهایی باشم تا بتوانم از بیمه بیکاری استفاده کنم یا الان هم می توانم به دنبال کاراش بیفتم ؟

1.     حضور شما به نفع تان است ولی اگر نبودید حکم غیابی صادر می شود که ممکن است به ضررتان باشد .

2.     معمولا 2 تا 3 ماه حداقل طول می کشد تا رای نهایی صادر شود.

3.     باید از قسمت بیمه بیکاری اداره کار نامه بگیرید و به تامین اجتماعی مراجعه کنید . می توانند بدون صدور رای نهایی در این زمینه به شما نامه دهند .

نظرات