پرداخت حق بیمه

 علیرضا : سلام یکی از آشنای ما مشاغل آزاد هست و در فروردین ماه یک فیش سه ماهه دریافت کرده است و ایشان توان پرداخت این قبض را ندارد و وقت آن حداکثر تا اول برج چهار است . آیا برود تامین اجتماعی می تواند قسطی کند و یا کمی مهلت پرداخت یگیرد؟

اگر راهی دارد ممنون می شوم راهنمایی کنید؟ و اگر پرداخت نکند باید دوباره آزمایش بدهد ؟

1.     در این زمینه تامین اجتماعی نه تخفیف می دهد و نه قسطی می کند .

2.     اگر بیمه اش 18 درصد باشد ، باید دوباره آزمایش بدهد.

نظرات