افت قیمت به علت تعویض گلگیر

 مصطفی مهجور : با سلام ! بنده با خودروی تصادف کرده‌ام و زیان دیده ام . ماشین بنده از قسمت عقب به شدت آسیب دیده است و شاسی ماشین ضربه دیده است . پلیس پس از بازدید از صفحه تصادف چون مبلغ وارده کمتر از 10 میلیون تومان تشخیص داد از کشیدن کروکی امتناع نموده است .

 شرکت بیمه شخص مقابل نیز مبلغ کمتری از خرج کرده بنده به من پرداخت نموده است . اکنون آیا می توانم افت قیمت خودرو خود را به همراه باقی خسارت پرداختی بابت تعمیر ماشین خود را از فرد مقصر دریافت نمایم  ؟

در ضمن می خواهم بدانم مبلغ افت قیمت خودرو من چقدر می‌شود ؟ نقاط آسیب دیده خودرو من شامل موارد زیر می‌شود : تعویض شده ها  : درب صندوق  ، گلگیر راست  ، سپر عقب  ، چراغ ها عقب  ، کفی صندوق عقب  ، گلگیر سمت راست نیز رنگ شده است . نوع ماشین تیبا مدل 95 رنگ سفید . آیا قبل از تعمیر خودرو باید شکایت نمایم یا بعد از تعمیر نیز می‌توان این کار را انجام داد با تشکر از شما ؟

1.     بابت افت قیمت می توانید شکایت کنید و البته بابت خسارت . البته پرداخت خسارت معمولا تنها در زمانی تائید می شود که از پوشش بیمه فرد بیشتر بوده باشد و بیمه نداده باشد . اگر از پوشش بیمه فرد کمتر بوده است پرداخت خسارت کاملا بر عهده بیمه است یعنی با نظریه کارشناس شورای حل اختلاف بابت خسارت باید به شرکت بیمه مراجعه کنید .

2.     بابت افت قیمت به نظر من حدود 15 درصد قیمت ماشین قبل از تصادف افت قیمت تعلق می گیرد که باتید توسط مقصر پرداخت گردد .

3.     بهتر است قبل از تعمیر خودرو شکایت کنید وگرنه باید مدارک تصادف مطابق با کارشناسی بیمه داشته باشید . البته راه بهتر این است که تامین دلیل کنید . یعنی درخواست کنید کارشناس دادگستری (هیات حل اختلاف) میزان افت قیمت را تعیین کند و بعدا پیگیری شکایت و تعمیر خودرو شوید .

نظرات