طرح طبقه بندی مشاغل

 سعید : چند سال است که شرکت از طرح طبقه بندی مشاغل استفاده می کند . امسال بدلیل افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها ، حکم های یکساله را تبدیل به قرارداد ۴ ماهه کرده اند. آیا اینکار قانونی است ؟ و ایا این کار زمینه خروج از طرح طبقه بندی مشاغل هست ؟ ممنون ؟ قراردا کمتر از یک سال جنبه قانونی ندارد . البته اگر سابقه کار دارید اهمیتی ندارد چون شما کارگر دائمی هستید . این موضوع ربطی به خروج از طرح طبقه بندی مشاغل ندارد .

نظرات