دریافت هزینه های تصادف از مقصر حادثه

 علی صابری : سلام و درود بی کران ببخشید من سوال آخرم را بپرسم . من تصادفی داشتم که مقصر در شورا ملزم به پرداخت افت ماشینم شد ولی از دوبار هزینه کارشناسی که یه ۲۰۰ و یک ۱۵۰ پرداخت کرده بودم قاضی فقط ۲۰۰ هزار تومان را قبول کرده +هزینه یدک کشی که ۵۰۰ می شد را قبول نکرده و اسمی از آن در ابلاغ نبرده و دوباره من یه ۲۵۰ هزینه دفتر قوه قضائیه و یک ۱۳۳ هزار هزینه قوه قضائیه کرده بودم که فقط ۲۵۰ را توی برگه ابلاغ قید کرده یا ۱۱۰ هزار هزینه پارکینگ را داده بودم اصلا حساب نکرده و تو چند تا فاکتور دیگر فقط ۲۵۰ و ۲۰۰ کارشناسی را  ؟

بعد تو برگه ابلاغ که برایم آمده مبلغ افت با هزینه ۲۵۰ و ۲۰۰ هزار که هزینه کارشناسی بود نوشته شده و ۲۰ روز هم مهلت اعتراض داده است . حالا خواستم بدانم اون مبالغ دیگر مثل هزینه یدک کشی،پارکینگ و.... را جداگانه بهم می دهند یا باید برای مطالبشون کار دیگه ای انجام بدهم . اگر واضح تر بهم توضیح بدهید واقعا کمک بزرگی در حقم کردید باز هم ممنون ؟

نه جداگانه به شما نمی دهند .اگر شکایت کرده اید و نداده اند دیگر نمی دهند . تنها راهی که دارید شکایت در این زمینه به دادگاه عمومی است که بعید است شکایت شما را در این زمینه بپذیرند .

جدیدتر قدیمی تر