بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه

 سهیلا الهامیان : من 8 سال سابقه پرداخت بیمه بین سالهای 69 تا 77 را دارم . حالا 55 ساله هستم !  چطور می توانم تقاضای بیمه بازنشستگی کنم ؟ باید حداقل 10 سال سابقه داشته باشید . یا باید در طی 2 سال حق بیمه را پرداخت نمایید و یا اینکه 2 سال آن را بازخرید نمایید .

جدیدتر قدیمی تر