افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1403

 سلام! آیا درست است که سال آینده 60 درصد به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اضافه می‌شود: 20 درصد افزایش  به اضافه 40 درصد  برای برنامه‌  هفتم توسعه‌؟ 

در پاسخ به سوال شما باید بگویم که نه چنین چیزی صحت ندارد. در بهترین حالت همان ۲۰ درصد افزایش انجام می‌شود . این موضوعی است که در محافل خصوصی در مورد آن بحث می‌شود و به نظر می‌رسد که صحت داشته باشد یعنی افزایش حقوق بازنشستگان معادل افزایش حقوق کارمندان یعنی همان ۲۰ درصد است. پیشنهاد دولت این خواهد بود البته ممکن است مجلس تا ۵ درصد به آن اضافه کند، حداقل برای افرادی که حداقل مستمری را دریافت می‌کنند.


نظرات